METАЧНА МАШИНА HAAGA 475 PROFI - LINE

Haaga 475 profi - line

Патентованата Haaga Turbo метяща система, мете два пъти с едно движение. Първо двете дискови четки пренасят отпадъците над повърхността и после цилиндрична четка в задният край на машината събира фината прах и я транспортира в контейнера за отпадъци.

Технически характеристики

  • Задвижване на четките - ръчно
  • Ширина на метене - 75 cm
  • Обем на контейнера - 50 l
  • Работен капацитет - 2.4000 m²/h
  • Тегло - 12 kg 
Категория: