Индустриални вакуумни

ИНДУСТРИАЛНИ ПРАХОСМУКАЧКИ TMB

Индустриалните прахосмукачки TMB са серия от мобилни уреди, с възможност да засмукват както малки, така и големи количества  течност или твърди частици. Проектирани предимно за трудни за почистване места, като наред с това позволяват събрания материал лесно да бъде изхвърлен.

С тях се работи лесно, мощни са, с ниско ниво на шум.

 

ИНДУСТРИАЛНИ ПРАХОСМУКАЧКИ TMB М403

M 403 - еднофазовa тримоторна прахосмукачкa, подходящa за почистване на средно запрашени повърхности

ИНДУСТРИАЛНИ ПРАХОСМУКАЧКИ TMB М251

M 251 - еднофазова прахосмукачка, подходяща за почистване на по-слабо запрашени повърхности