Автоматични машини

ПОДОПОЧИСТВАЩ АВТОМАТ MY50Е

Почистващ автомат MY50Е

Подопочистваща машина специално разработена за почистване  на малки и средни  площи, с работен капацитет до 1600 м2/час.  Вградените системи за редуциране на шума и икономия на енергия и работен разтвор, осигуряват максимална ефективност на работният процес.

Технически характеристики

ПОДОПОЧИСТВАЩ АВТОМАТ MY50B

Подопочистващ автомат MY50B

Ръчно водима подопочистваща машина за почистване на средни по големина площи. Вградените системи за редуциране на шума и икономия на енергия и работен разтвор, осигуряват максимална ефективност на работният процес.