ДИСАЙД ЕД

ДИСАЙД ЕД

НЕУТРАЛЕН ПОЧИСТВАЩ ПРЕПАРАТ ЗА ПОВЪРХНОСТИ ОТ БЛАГОРОДНИ МЕТАЛИ, ИНОКС И ДРУГИ

Предназначение: Висококачествен продукт, за поддържане и почистване  на чувствителни повърхности от благородни метали и инокс. ДИСАЙД ЕД придава на повърхностите защитен филм, предпазващ от натрупване на замърсявания и отблъсква водата. Това улеснява ежедневното почистване и предпазва от отлагания на варовик.
Работна дозировка: Готов за употреба

Състав: Над 30 % поддържащи масла, под 5 % нейоногенни ПАВ. Над 30% алифатни разтворители

Опаковки: 0,5 kg, 5 kg